Reactions: SALAM

.:NUZUL Al-QURAN:.

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.[1]


Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.[2]


Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah.[3]


Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.[4]


Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.[5]"
Al-Alaq, 1-5

Diturunkan pada malam 17 Ramadhan,

Wahyu ALLAH kepada Rasulullah yang pertama,

Disampaikan oleh Malaikat Jibril A.S

ketika Nabi Muhammad S.A.W sedang bertahannuth di Gua Hira'.


No comments: